บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

Results

-

#1. การบันทึกข้อมูลครั้งใด ที่โปรแกรมจะให้ตั้งชื่อแฟ้ม

ข้อต่อไป

#2. ในการเรียกใช้ Microsot PowerPoint มีวิธีการทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#3. ถ้าต้องการเพิ่มสไลด์ (Slide) นักศึกษาต้องใช้คำสั่งหรือไปที่เมนูใด

ข้อต่อไป

#4. แถบหัวเรื่อง (Title Bar) คือ

ข้อต่อไป

#5. สไลด์และเอกสารนำเสนอของ MS-Power Point คืออะไร

ข้อต่อไป

#6. พื้นที่แสดงสไลด์ (Slide Area) คือ

ข้อต่อไป

#7. Bank Presentation คือ

ข้อต่อไป

#8. รูปแบบของสไลด์ คือ

ข้อต่อไป

#9. แถบหัวเรื่อง คือ

ข้อต่อไป

#10. Click here to add title เกี่ยวข้องกับ

ข้อต่อไป

#11. Click here to add text เกี่ยวข้องกับ

ข้อต่อไป

#12. การใส่ Slide

ข้อต่อไป

#13. Delete Slide คือ

ข้อต่อไป

#14. Open Slide คือ

ข้อต่อไป

#15. Slide Show คือ

ข้อต่อไป

#16. Microsoft PowerPoint ทำอะไรได้บ้าง

ข้อต่อไป

#17. ข้อใดถูก

ข้อต่อไป

#18. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#19. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#20. วิธีการเรียกโปรมแกรม Microsoft Word วิธีใดที่นิยมมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *