บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

Results

-

#1. การลบอักษรที่ละตัวนิยมใช้วิธีการใด

ข้อต่อไป

#2. การบันทึกเอกสารนิยมใช้คำสั่งใดจึงจะสะดวกรวดเร็ว

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นการเปิดเอกสารเพื่อหาชื่อแฟ้มงานเดิม

ข้อต่อไป

#4. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้โปรแกรม Word นิยมใช้จะมีขนาดเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ควรใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือขั้นตอนการเปลี่ยนขนาดอักษรที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการบันทึกงานที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการพิมพ์เอกสาร

ข้อต่อไป

#10. การสร้างงานวาดรูปควรใช้โปรแกรมใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นขั้นตอนการแทรกตารางที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดคือขั้นตอนการแทรกภาพที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดคือตัวอักษรบนแป้นเหย้า

ข้อต่อไป

#14. ตัวอักษรใดบ้างที่ใช้นิ้วชี้พิมพ์

ข้อต่อไป

#15. ตัวอักษรใดที่ต้องใช้ปุ่ม Shift ช่วยในการพิมพ์ทุกตัว

ข้อต่อไป

#16. การคลิกเม้าส์ 2 ครั้ง เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#17. ข้อใดคือขั้นตอนการปิดเครื่องที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#18. API (Application Programming Interface) ของ Windows คืออะไร

ข้อต่อไป

#19. คำว่า "Computer" มาจากคำว่าอะไร ในภาษาลาติน

ข้อต่อไป

#20. ไดเรกทอรี่ คืออะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *