บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดคือคำสั่งภายนอก

ข้อต่อไป

#2. Defiag คือคำสั่งอะไร

ข้อต่อไป

#3. ใครเป็นผู้วางนโยบายของบริษัท Microsoft Corporation และเป็นเจ้าของ Microsoft Windows

ข้อต่อไป

#4. การเลือก Background ใหม่ จะต้องเรียก Icon ใคใน Control Panel มาแก้ไขตัวเลือก

ข้อต่อไป

#5. Ctrl + V ใน Microsoft Word คืออะไร

ข้อต่อไป

#6. เครื่อง Hang ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#8. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด

ข้อต่อไป

#9. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์

ข้อต่อไป

#10. ชื่อใดไม่เป็นชื่อ Font

ข้อต่อไป

#11. Plug and Play คืออะไรในระบบปฏิบัติการ Windows

ข้อต่อไป

#12. เมนูใดหมายถึง ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ข้อต่อไป

#13. อุปกรณ์ใดใช้เลื่อนลูกศรบนจอภาพในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อต่อไป

#14. แป้น Esc ใน Keyboard ทำหน้าที่อะไร

ข้อต่อไป

#15. เคอร์เซอร์ คือสัญลักษณ์ของอะไร

ข้อต่อไป

#16. DOS ย่อมาจากอะไร

ข้อต่อไป

#17. การลบข้อความด้านหน้าเคาร์เซอร์ใช้แป้นพิมพ์ใดบนคีย์บอร์ด

ข้อต่อไป

#18. มื่อเรากดปุ่ม Shif บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษจะเกิดผลอย่างไร (ไม่เปิด Caps Lock)

ข้อต่อไป

#19. คีย์บอร์ค (Keyboard) เป็นองค์ประกอบของหน่วยใด

ข้อต่อไป

#20. โปรแกรมสำเร็จรูปในชุดของไมโครซอฟต์ออฟฟิตจัดเป็นซอฟด์แวร์ประเภทใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *