บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

Results

-

#1. The fish traps will ..............

#2. What will happen when there is overfishing?

#3. Which of the following are not part of aquatic mammal population?

#4. "Thailand's largest lake" refers to lake.

#5. Water released from houses and factories is ...................

#6. The word “rehabilitation” (line 7) means ..................

#7. Because of the obstruction by fish traps, boats ........... the lower part the lake.

#8. The word "they" (line 2. refers to .................

#9. Fish and shellfish are ...............

#10. The average Overnight catches now are .....................

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *