บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

Results

-

#1. The landlords were __________ to surrender their privileges after the land reform.

ข้อต่อไป

#2. Maggy is __________ attractive than Mary.

ข้อต่อไป

#3. This man is __________ to succeed in business.

ข้อต่อไป

#4. The weather is __________ for swimming.

ข้อต่อไป

#5. A carpenter can work best when he uses the __________ tool.

ข้อต่อไป

#6. I have both a brother and sister but my friend, John, has __________

ข้อต่อไป

#7. There are a lot of books in this library, but __________ that he really likes.

ข้อต่อไป

#8. Every student says __________ will do __________ best.

ข้อต่อไป

#9. My friend suggests trying the new shirt at the mall. I say: __________

ข้อต่อไป

#10. A Chinese tourist asked you how to get to Doi Suthep. You say: __________

ข้อต่อไป

#11. questions 11

ข้อต่อไป

#12. questions 12

ข้อต่อไป

#13. The roof need _________, because it leaks whenever it rains.

ข้อต่อไป

#14. It is __________, who got The Grammy award this year.

ข้อต่อไป

#15. All students enjoyed swimming __________ yesterday.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *