บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

Results

-

#1. I have __________ to see my parents tomorrow.

ข้อต่อไป

#2. “When will Jean bring me the book she borrowed?”
“She will bring it back when she __________ reading it”

ข้อต่อไป

#3. The manager __________ us two this afternoon.

ข้อต่อไป

#4. __________ kind of cars do you like? I like CNG car

ข้อต่อไป

#5. Mr. Choowy. “Would you like to order cake or pancake?”
Mr. Choosak. “No thanks, __________ of the dessert is delicious.”

ข้อต่อไป

#6. Mr. Black is a car dealer; he __________ in new and used car.

ข้อต่อไป

#7. __________ driving causes accidents.

ข้อต่อไป

#8. The class __________ you to speak for us in the meeting.

ข้อต่อไป

#9. The cast on her foot __________ her movement.

ข้อต่อไป

#10. Where can you see this sign?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *