บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 28

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 28

Results

-

#1. Student A : Our school is very dirty …………………..
Student B : I think so.

ข้อต่อไป

#2. Mr. Arm said, “Hold the line.”

ข้อต่อไป

#3. Joe : Have you ever been to Songkhla?
Jim : ..........

ข้อต่อไป

#4. Situation : At the shop.
A salesgirl : Here’s your change.
A customer : thank you.
A salesgirl : …………

ข้อต่อไป

#5. On the sidewalk : A foreigner wanted to find the way to Wat Po.
Nathan : ..........?

ข้อต่อไป

#6. The sale mentioned in the passage is held .........

#7. “Some people” (line 2) refers to ............

#8. The world “colorful” (line 4) could best be replaced by

#9. The people waiting are ..........

#10. The small man wanted to ...........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *