บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

Results

-

#1. Is friend ............... French for six years now.

ข้อต่อไป

#2. “Does it rain only in July?”
“No, it ......... almost everyday . ”

ข้อต่อไป

#3. Two police officers were seriously injured during the fight against drug traffickers.

ข้อต่อไป

#4. On Wan Pra, many people ........... to the temple.

ข้อต่อไป

#5. It .......... every day so far this week.

ข้อต่อไป

#6. Tom was accused of murdering his own wife.

ข้อต่อไป

#7. A : Excuse me, I’m going to the medical center ..............
B : You can take a bus or walk about 200 meters.

ข้อต่อไป

#8. A : It’s been a pleasure ...........
B : I’m sure we will both make money soon.

ข้อต่อไป

#9. Hurry up! the train .............

ข้อต่อไป

#10. Please hurry, Noi We ............ late.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *