บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 12

Results

-

#1. ในการสำรวจกลุ่มคน 30 คน มีฟังเพลงลูกทุ่ง 20 คนฟังเพลงสากล 7 คน ไม่ฟังเพลงใดเลย 8 คน อยาก ทราบว่ามีกี่คนที่ฟังทั้ง 2 แบบ

ข้อต่อไป

#2. เอาน้ำตาลแดง 4 กก. ราคา กก. ละ 5 บาท ผสมกับน้ำตาลขาว 6 กก. ราคา กก. ละ 7.50 บาท น้ำตาลผสมราคา กก. ละกี่บาท

ข้อต่อไป

#3. คนงาน 6 คน สร้างห้องเก็บของเสร็จภายในเวลา 12 ชั่วโมง แล้วถ้ามีคนงานแค่ 2 คน จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดในการสร้างห้องเก็บของ

ข้อต่อไป

#4. ในการสอบเลขครั้งหนึ่งผลคะแนนสอบเฉลี่ของ 3 คน คือ A, B, C มีค่าเป็น 10 แต่เมื่อนำผลของคะแนน ของนักเรียน 6 คน คือ A, B, C, D, E และ F มาเฉลี่ย พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 21 จงหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 3 คน คือ D, E, F

ข้อต่อไป

#5. ปริมาณการส่งออกในปี 2521 เป็นกี่เท่าของปี 2518

#6. ปริมาณการส่งข้าวออกในปี 2524 ลดลงจากปี 2523 กี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#7. พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกเป็น 1,000 ตารางเซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานยาว 20 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าไร

ข้อต่อไป

#8. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว a หน่วย มีพื้นที่ 15 ตารางหน่วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านยาว 2a หน่วย จะมีพื้นที่เท่าไร

ข้อต่อไป

#9. สนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแห่งหนึ่ง มีเส้นทแยงมุม = 60 เมตร จะมีพื้นที่กี่ตารางเมตร

ข้อต่อไป

#10. จงหาพื้นที่แรเงา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *