บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 15

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 15

Results

-

#1. ถังนําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2 เมตรถ้าใส่นําครึ่งถัง จะมีนําเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. กบ : จรเข้ :: ? : ?

ข้อต่อไป

#3. พัทยา : กรุงเทพ :: ?:?

ข้อต่อไป

#4. ตํารวจ : อัยการ :: ?:?

ข้อต่อไป

#5. ขาว : ดํา → ?

ข้อต่อไป

#6. น้ํา : ปลา → ?

ข้อต่อไป

#7. คน : บ้าน → เณร : ?

ข้อต่อไป

#8. ช้าง : งวง → คน : ?

ข้อต่อไป

#9. วันอาทิตย์นี้เป็นวันเลือกตั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนไป........

ข้อต่อไป

#10. ใจเขา.........เหมือนกับ...........

ข้อต่อไป

#11. ภูเขา : ต้นไม้ :: ทะเล : ?

ข้อต่อไป

#12. สําเร็จ : ดีใจ :: ล้มเหลว : ?

ข้อต่อไป

#13. ข้อสรุป 1 นายพุธสูบบุหรี่
ข้อสรุป 2 นายศุกร์รู้จักกับนายพุธ

#14. ข้อสรุป 1 นายศุกร์ไม่สูบบุหรี่
ข้อสรุป 2 นายพฤหัสสูบบุหรี่

#15. ข้อสรุป 1 นายศุกร์เป็นเพื่อนของนายพุธ
ข้อสรุป 2 นายพุธมีอาชีพทํานา

#16. ข้อสรุป 1 นายจันทร์รู้จักนายอังคาร
ข้อสรุป 2 นายพุธมีเพื่อนเป็นข้าราชการ

ข้อต่อไป

#17. ข้อสรุป 1 นายจันทร์เป็นชาวนา
ข้อสรุป 2 ชาวนาบางคนสูบบุหรี่

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *