บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 18

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. 5 , 6 , 10 , 19 , 35 , ….

ข้อต่อไป

#4. ถ้า 7 * 3 = 52 และ 6 * 6 = 42 แล้ว 5 * 1 เท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#5. ปัจจุบันอัตราส่วนของอายุของ ก : ข เป็น 3 : 4 ถ้า ก มีอายุ 15 ปี กี่ปีผ่านมาแล้วที่อายุ ก : ข เป็น 1 : 2

ข้อต่อไป

#6. 112,345 + A หารด้วย 8 ลงตัว ดังนั้น A ควรมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. กำหนด A : B = 4 : 3 B : C = 2 : 5 C : D = 5 : 7 จงหา A : D = ?

ข้อต่อไป

#8. ถ้า 1 * 2 = 8 และ 3 * 1 = 9 แล้ว 2 * 3 = ?

ข้อต่อไป

#9. จาน : ล้าง → เงิน : ?

ข้อต่อไป

#10. พิจารณาความสัมพันธ์ของกลุ่มคำต่อไปนี้ “ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ” สอดคล้องกับแผนภาพ ในข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดไม่เข้าพวก

ข้อต่อไป

#12. ชายคนหนึ่งมีเงิน x บาท อีกคนหนึ่งมี y สตางค์ ต่างคน ต่างจ่ายเงินของตนไปคนละ z สตางค์ ปรากฏว่า คนแรก เหลือเงินมากกว่าคนหลัง 25 สตางค์ ข้อใดถูก

ข้อต่อไป

#13. ผลบวกของจำนวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่ 10 - 100 ที่หารด้วย 7 ลงตัว คือ

ข้อต่อไป

#14. อักษรคำว่า "วรรณพร" จัดเรียงใหม่ได้กี่วิธี

ข้อต่อไป

#15. ตำรวจ 6 คน ยืนเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง จะจัดให้เข้าแถวได้กี่แบบ ถ้าสิบตำรวจเอก แก้วชัย ยืนอยู่หัวแถวด้านซ้ายมือเสมอ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *