ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 19

Results

-

#1. ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน มีผู้สมัคร 7 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 4 คน แต่หน่วยงานต้องการ พนักงาน 2 คน เป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน จะสามารถคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้กี่แบบ

ข้อต่อไป

#2. ถ้า 3 D เป็นเลขคู่ แล้วข้อใดเป็นเลขคี่

ข้อต่อไป

#3. กระดานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว ต้องการตอกตะปูที่มุมและขอบโดยรอบ ให้ตะปู ห่างเท่าๆ กันจะต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัว

ข้อต่อไป

#4. 2 , 12 , 30 , 56 , ……

ข้อต่อไป

#5. พายเรือตามน้ำชั่วโมงละ 15 กิโลเมตร แต่พอพายเรือทวนน้ำ 2 ชั่วโมง ได้ทาง 26 กิโลเมตร อยากทราบว่ากระแสน้ำไหลชั่วโมงละเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. สุเทพขับรถด้วยความเร็ว 75 ไมล์/ชั่วโมง แสดงว่าสุเทพขับรถด้วยความเร็วเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. โรงอาหารแห่งหนึ่งกว้าง 160 เมตร ยาว 275 เมตร ถ้าใช้กระเบื้องขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ปูพื้นห้องจะต้องใช้กระเบื้องปูกี่แผ่น

ข้อต่อไป

#8. ต้องเติมน้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 30 % จำนวนกี่ลิตรลงไปในน้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 12 % จำนวน 40 ลิตร จึงจะได้น้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 20 %

ข้อต่อไป

#9. ธนาคารแห่งหนึ่งให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 3% ถ้าสมคิดนำเงินไปฝากประจำ 3 เดือน 1,200 บาท สมคิดจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. กำหนดให้ A = 25% ของ 96 และ B = 75% ของ A แล้ว 15% ของ A + B = ?

ข้อต่อไป

#11. ซื้อเงาะมา 2 ชนิด ชนิดแรกราคากิโลกรัมละ 13 บาท ชนิดที่ 2 ราคากิโลกรัมละ 18 บาท ผสมกันในอัตราส่วน 2 : 3 แล้วขายไปราคา กิโลกรัมละ 21 บาท ได้กำไร 500 บาท แสดงว่าซื้อเงาะชนิดแรกมากี่ กิโลกรัม

ข้อต่อไป

#12. จัตุรัส A และ B มีอัตราส่วนของพื้นที่เป็น 2 : 1 อยากทราบว่า อัตราส่วนของเส้นรอบรูป A : B คือ

ข้อต่อไป

#13. ขายร่มราคา 100 บาทได้กำไร 5 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. ถ้า x , y , z มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 10 และ x , y , z , a , b , c มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 16 แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ a , b , c เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#15. ถ้า A มากกว่า C อยู่ 50% และ B มากกว่า C อยู่ 25 % แล้ว A มากกว่า B กี่ %

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *