บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 20

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 20

Results

-

#1. นำกาแฟ 2 ชนิดมาผสมกันในอัตราส่วน 3 : 4 แล้วขายไปในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ได้กำไร 25 % ถ้าชนิดแรกราคากิโลกรัมละ 20 บาท ชนิดที่ 2 กิโลกรัมละเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ชาวนาคนหนึ่งต้องการแบ่งพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน จึงแบ่งพื้นที่ตามแผนภูมิข้างล่างหากเขามีพื้นที่ทั้งหมด 80 ไร่ จะใช้พื้นที่ในการปลูกผักกี่ไร่

ข้อต่อไป

#3. มูลค่าการส่งออกของสินค้าในปี 2533 เป็นกี่เท่าของปี 2531

#4. มูลค่าการส่งออกของสินค้าในปี 2533 เพิ่มขึ้นจากปี 2532 กี่ %

#5. มูลค่าการส่งออกของสินค้าในปี 2535 ลดลงจากปี 2534 กี่ %

ข้อต่อไป

#6. นายแดงมีเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาทจำนวนหนึ่ง ถ้าพบว่ามีเหรียญรวมกันจำนวน 39 เหรียญ มี มูลค่าเป็นเงิน 265 บาท แล้วมูลค่าของเงินเฉพาะเหรียญสิบบาทจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าของเงินเฉพาะเหรียญห้าบาทอยู่เท่าใด

ข้อต่อไป

#7. หมูและเป็ดนับหัวรวมกันได้ 50 หัว และนับขารวมกันได้ 120 ขา อยากทราบว่ามีเป็ดกี่ตัว

ข้อต่อไป

#8. ลุงต้องการปลูกต้นลิ้นจี่จำนวน 3/5 ของต้นมะม่วง ถ้าลุงมีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมด 192 ต้น จะปลูกต้นมะม่วงได้กี่ต้น

ข้อต่อไป

#9. ทีมฟุตบอล 10 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย เท่า ๆ กัน สายละ 5 ทีม แล้วแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย หลังจากนั้นนำผู้ชนะในแต่ละสายมาแข่งขันชิงชนะเลิศจะมีการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้ง

ข้อต่อไป

#10. รถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ความยาวตัวรถ 100 เมตร แล่นด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล่นผ่านชานชาลาสถานี ซึ่งมีความยาว 50 เมตร จะสามารถแล่นผ่านพ้นได้ภายในเวลากี่วินาที

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *