บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 21

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 21

Results

-

#1. จงหาพื้นที่แรเงา หากสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 14 นิ้ว

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

ข้อต่อไป

#2. จากรูที่กำหนดให้ รูปที่เท่าไร จึงจะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด 189 รูป

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

ข้อต่อไป

#3. ในการวิ่งแข่งระยะทาง 200 ม. ถ้า ก. ต่อให้ ข. 15 ม. และต่อให้ ค. 20 ม. ถ้าให้ ข. ว่งิ ระยะทาง 740 ม. ข. จะวิ่งชนะ ค. กี่เมตร

20 เมตร จากโจทย์เราทราบว่า ก.วิ่ง 200 ม., ข. วิ่ง 185 ม. และ ค. วิ่ง 180 ม.
หรือ 200 : 185 : 180 ข : ค = 185 : 180
ถ้า ข. วิ่ง 740 ค. จะวิ่ง180/185(740) = 720ม.  ดังนั้น ข. วิ่งมากกว่า 20 ม.

ข้อต่อไป

#4. แล้ว CD เท่ากับข้อใด

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

ข้อต่อไป

#5. แต้วฝากเงินกับธนาคาร 84,000 บาท ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ดอกเบี้ยที่ได้รับถูกหักภาษีร้อยละ 15 เมื่อครบปีแต้วมีเงินฝากรวมเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. ถ้า a.b.c.d = 0 และ b.c.d.e = 1 แล้วข้อใดต่อไปนี้มีค่าเท่ากับศูนย์

ข้อต่อไป

#7. ประตูบ้าน ดร. บอย กว้าง 6 ฟุต ยาว 8 ฟุต หากต้องการชนกระจกตั้งโต๊ะอาหารทรงกลมเข้าบ้าน อยาก ทราบว่า ดร. บอย จะซื้อกระจกตั้งโต๊ะอาหารได้ใหญ่ที่สุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ถ้า A – B = {2 , 4 , 6} , B – A = {0 , 1 , 3} และ A U B = {0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8} แล้ว A ∩ B เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. จงหาค่าของสมการอยู่ในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ถ้า ~ (p V q) และ r → p มีค่าความจริงเป็นจริง แล้วข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจจบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *