ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 22

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 22

Results

-

#1. ดร. บอยปลูกสวนดอกไม้ที่เป็นรูปวงกลม มีรัศมี 20 เมตร หากต้องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น 4 เท่าของปัจจุบัน อยากทรายว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสวนใหม่ จะเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ถ้า 3 * 5 = 24 และ 4 * 6 = 40 แล้ว 2 * 8 = ?

ข้อต่อไป

#3. 64, 243, 256, 125, ?

ข้อต่อไป

#4. 1, 7, 4, 14, 9, 21, ...

ข้อต่อไป

#5. -18, 1, -17, 2, -13, 3, -4, 4, ...

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

ข้อต่อไป

#6. 158, 118, 136, 96, 114, 74, ...

ข้อต่อไป

#7. เมื่อ 7 ปีก่อน ไก่อายุมากกว่าไข่ 2 ปี ปัจจุบัน ไข่อายุเป็น 2 เท่าของนก อีก 10 ปีนกจะอายุครบ 25 ปี ไก่อายุเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 500 คน เป็นนักเรียนชาย 360 คน จงหาว่าจำนวนนักเรียนหญิงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด

ตอบ 2. มีนักเรียนทั้งหมด 500 คน โดยที่เป็นนักเรียนชาย 360 แสดงว่ามีนักเรียนหญิง = 500 – 360 = 140
ดังนั้น นักเรียนหญิงคิดเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด ได้ดังนี้
ร้อยละ = หน้า/หลัง x 100 = 140/500 x 100 = 28%

ข้อต่อไป

#9. นายปรีชา ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 500 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีเป็นเวลา 1 ปี อยากทราบว่านาย ปรีชานำเงินไปฝากธนาคารเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. 20% ของผู้ชายเท่ากับ 25% ของผู้หญิง ถ้ามีคนทั้งหมด 90 คน จะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกี่คน

ข้อต่อไป

#11. รถปรับอากาศจากสถานีไปยังเมือง 1. 2. และเมือง 3. โดยออกจากสถานีทุก 30, 40 และ 60 นาที ตามลำดับ ถ้ารถเที่ยวแรกออกเวลา 6.00 น. อยากทราบว่าในเวลาเท่าใดที่รถทั้ง 3 คันจะออกพร้อมกัน

ข้อต่อไป

#12. จำนวนเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาทที่แต้วมีคิดเป็นอัตราส่วน 3 : 5 ถ้าตุ๊กให้เหรียญห้าเพิ่มอีก 5 เหรียญ และเหรียญสิบบาทอีก 9 เหรียญ ทำให้อัตราส่วนของจำนวนเหรียญห้าบาทต่อเหรียญสิบบาทเป็น 4 : 7 อยากทราบว่าเดิมแต้วมีเงินกี่บาท

ข้อต่อไป

#13. มีสัตว์สี่ตัววิ่งแข่งกัน ได้แก่ จิงโจ้ ลิง สิงโต และเสือ ปรากฏว่า จิงโจ้ว่งิ เข้าเส้นชัยไม่เป็นที่สาม สิงโตวิ่ง เข้าเส้นชัยลำดับเป็นเลขคี่ เสือวิ่งเข้าเส้นชัยลำดับกลางๆ แต่ชนะสิงโต และลิงวิ่งเข้าเส้นชัยเกือบทันลำดับที่สาม ข้อใดเรียงลำดับการวิ่งเข้าเส้นชัยของสัตว์ที่สี่ตัวได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. กำหนดให้ เหตุ
1. เกลือทุกชนิดมีรสเค็ม
2. ...................
ผล สาร A ไม่เป็นเกลือ
เหตุ 2 ตรงกับข้อใดจึงจะทำให้การสรุปสมเหตุสมผล

ข้อต่อไป

#15. ดร. บอยออกจากบ้านด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. หลานตามออกมาทีหลัง หลังจากที่ ดร. บอยออกไปได้ 10 กม. แล้ว ซึ่งหลานใช้ความเร็ว 100 กม./ชม. ถามว่า หลานใช้เวลาเท่าใดจึงตาม ดร. บอยทัน ถ้าหลานออก เดินทางเวลา 12.00 น.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *