บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 23

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 23

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก จงหาค่าความน่าเป็นที่จะเกิดหน้าคู่

ข้อต่อไป

#2. โยนเหรียญ 2 เหรียญพร้อมกัน 1 ครั้ง โอกาสที่เหรียญทั้งสองจะออกหน้าหัวอย่างน้อย 1 เหรียญ

ข้อต่อไป

#3. ถ้า 2 * 4 = 14 และ 3 * 5 = 23 แล้ว 4 * 6 = ?

ข้อต่อไป

#4. เป็ดกับไก่มีขารวมกัน 40 ขา จำนวนเป็ดมากกว่าไก่ 6 ตัว อยากทราบว่ามีไก่อยู่กี่ตัว

ข้อต่อไป

#5. แบ่งเงิน 7,750 บาท ออกเป็น 3 ส่วน จำนวนแรกเป็น 2 เท่าของจำนวนที่ 2 และจำนวนที่ 2 เป็น 10 เท่าของจำนวนที่ 3 อยากทราบว่าเงินจำนวนแรกเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ก ข และ ค ช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งได้รับค่าจ้างรวม 18,300 บาท ถ้า ก ได้รับค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 125 ของส่วนแบ่งที่ ข ได้รับ แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งของ ค พบว่า ก ได้รับคิดเป็นร้อยละ 80 ของส่วนแบ่งที่ ค ได้รับ อยากทราบว่า ก ได้รับค่าจ้างกี่บาท

ข้อต่อไป

#8. จากข้อมูลอายุเด็กนักเรียน ดังนี้ 7 6 8 6 5 9 10 มัธยฐานตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ดำมีอายุแก่กว่าขาว 2 ปี ขาวมีอายุน้อยกว่าเขียว 1 ปี หากเขียวมีอายุ 6 ปี และแม่มีอายุ 40 ปี ค่าเฉลี่ยอายุ ของทั้ง 4 คนเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ถังน้ำมันใบหนึ่งเมื่อหย่อนเชือกถึงก้นถังแล้ว ยังเหลือเชือกยาว 10 นิ้ว ถ้าทบเชือกเส้นนี้เข้าด้วยกันแล้ว หย่อนลงไปอีกปรากฏว่ายังขาดอยู่ 10 นิ้ว จึงจะถึงก้นถังพอดี ถังใบนี้สูงเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. รายได้รวมของพืชผลทางการเกษตรในปี 2555 เป็นเท่าใด

#12. อัตราส่วนของรายได้ข้าวในปี 2553 กับข้าวโพดในปี 2556 คิดเป็นประมาณเท่าใด

#13. รายได้ยางพาราในปี 2556 เป็นกี่เท่าของรายได้อ้อยปี 2553

#14. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ข้าวระหว่าง ปี 2554 – 2555 เป็นเท่าใดโดยประมาณ

#15. รายได้จากการผลิตประเภทใดและปี ใดต่ำที่สุด

จบคำถาม

 

2 Responses

  1. พงศ์พันธ์ says:

    ..

  2. ลองทำดู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *