บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 24

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 24

Results

-

#1. มีผู้ได้รับการบรรจุกี่ % ของทั้งหมดที่สอบ

#2. อัตราส่วนของผู้ที่สอบได้ทั้งหมดกับผู้สอบตกทั้งหมดคิดเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ขายสุนัขพันธุ์ดีไป 2 ตัว ราคาตัวละ 1800 บาท ตัวแรกได้กำไร 25 % ตัวที่สองขาดทุน 25 % ขายสุนัขทั้ง สองตัวได้กำไรหรือขาดทุนเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. วิชัยซื้อน้ำตาลทรายขาวมาจำนวน 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 5 บาท นำมาผสมกับน้ำตาลทรายแดง จำนวน 6 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 7.50 บาท แล้วนำไปขาย อยากทราบว่าจะต้องขายกิโลกรัมละเท่าใดจึงจะได้กำไร 10 %

ข้อต่อไป

#5. ข้าวสารจำนวน 2 ชนิด ซื้อมากิโลกรัมละ 10 บาท ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 แล้วขายกิโลกรัมละ 12 บาท จะได้กำไรกี่ %

ข้อต่อไป

#6. ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุด ซึ่งหาร 90 เหลือเศษ 6 และหาร 150 เหลือเศษ 3 แล้ว n หาร 41 เหลือ เศษเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. มีชาย 4 คน หญิง 4 คน มานั่งรอบโต๊ะกลม โดยให้ชายหญิงสลับที่กัน จะได้กี่วิธี

ข้อต่อไป

#8. 4! มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#9. ชาญชัยกู้เงินจากธนาคาร 53,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 8% ต่อปี สัญญากู้เงินระบุให้ชำระดอกเบี้ย ปีละครั้ง เป็นเวลา 5 ปี ชาญชัยชำระดอกเบี้ยทุกปี เมื่อกู้ครบ 5 ปี ชายชัยจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดกี่บาท

ข้อต่อไป

#10. จากรูป พื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. จากรูป จงหาพื้นที่ทั้งหมด

ข้อต่อไป

#12. น้ำเชื่อมสองชนิดเป็นน้ำเชื่อมชนิดน้ำตาล 7% และ 11% ตามลำดับ จะต้องนำน้ำเชื่อมชนิดแรกมากี่ลิตร มาผสมรวมกับน้ำเชื่อมชนิดที่สองแล้วได้น้ำเชื่อม 40 ลิตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ 10 %

ข้อต่อไป

#13. จากแบบรูปต่อไปนี้ a + b + c + d มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#14. กำหนดข้อมูลคือ 8 , 4 , 6 , 2 , 4 , 5 , 4 , 7 จงหาพิสัย

ข้อต่อไป

#15. กำหนดข้อมูลคือ 8 , 4 , 6 , 2 , 4 , 5 , 4 , 7 จงหาฐานนิยม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *