บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 25

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 25

Results

-

#1. กำหนดข้อมูลคือ 8 , 4 , 6 , 2 , 4 , 5 , 4 , 7 จงหามัธยฐาน

ข้อต่อไป

#2. กำหนดข้อมูลคือ 8 , 4 , 6 , 2 , 4 , 5 , 4 , 7 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ข้อต่อไป

#3. ปริมาตรของรูปทรงที่กำหนดให้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 4/5 ถัง หลังจากใช้นํ้าไป1/4 ถัง จะเหลือน้ำในถัง 110 ลิตรพอดี จงหาว่าถังใบนี้บรรจุ น้ำเต็มถังได้กี่ลิตร

ข้อต่อไป

#5. อายุเฉลี่ยของนักเรียน 20 คน และครู 1 คน เป็น 17 ปี 8 เดือน ถ้ามีครูอายุ 31 ปี ดังนั้นอายุเฉลี่ยของนักเรียน 20 คนเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. ถ้าอัตราการฟักตัวของไข่ไก่คือ 4 ใน 5 ฟอง อยากทราบว่า ต้องการลูกไก่จำนวน 240 ตัว จะต้องซื้อไข่ มาทั้งหมดกี่ฟอง

ข้อต่อไป

#7. จากรูป มีวงกลมล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพ้นื ที่ 8 ตารางหน่วย แล้วรูป วงกลมมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อต่อไป

#8. กำหนด a * b = ab – 1 ถ้า a * b = 19 และ a น้อยกว่า b อยู่ 1 จงหา (a/b + b/a) x 100

ข้อต่อไป

#9. ถ้า p , q และ r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็น จริง , เท็จ และจริง ตามลำดับ แล้วประพจน์ในข้อใด มีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อต่อไป

#10. หมู่บ้าน 1. มีประชากร 500 คน ในปีหนึ่งๆ จะมีประชากรลดลงไปอีกปีละ 50 คน ส่วนหมู่บ้าน 2. มี ประชากร 100 ตชคน ในปีหนึ่งๆ จะมีประชากรเพิ่มขึ้น ปีละ 50 คน กี่ปี ประชากรทั้งสองหมู่บ้านจำนวนเท่ากััน

ข้อต่อไป

#11. นาย 1. และ นาย 2. อยู่ห่างกัน 800 เมตร ทั้งสองออกเดินทางพร้อม โดยนาย 1. เดินด้วยความเร็ว 40 เมตรต่อนาที นาย 2. เดินด้วยความเร็ว 60 เมตรต่อนาที ดังนั้น ทั้งสองจะมาพบกันเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาที

ข้อต่อไป

#12. กำหนด เหตุ
1) คนที่นอนตื่นสาย จะปวดหัว
2) คนที่ปวดหัว จะเป็นคนโง่
จากเหตุที่กำหนดให้ ผลสรุปในข้อใดสมเหตุสมผล

ข้อต่อไป

#13. ดารา : ? นักร้อง : ?

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. พื้นที่ที่แรเงาในรูปตรงกับข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *