บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 26

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 26

Results

-

#1. สมใจเก็บเงินฝากธนาคารทุกเดือน โดยเดือนถัดไปจะฝากเงินเพิ่ม 100 บาทของเดือนก่อนหน้า ถ้าเดือนแรกเขาฝากเงิน 100 บาท เขาจะใช้เวลาเท่าไรจึงจะมีเงินฝากในธนาคาร 21,000 บาท

ข้อต่อไป

#2. A * B = 2A - B/2 ดังนั้น 3*2 = ?

ข้อต่อไป

#3. AxB = A + B - 2 ดังนั้น (2x3)x1 = ?

ข้อต่อไป

#4. นายเขียวขับรถจากเมือง 1. ไปเมือง 2. ซึ่งห่างกัน 240 กม. ตอนไปขับด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. และขับกลับด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. แสดงว่านายเขียวขับรถไป-กลับด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. นายแก้วขับรถจากกรุงเทพถึงชลบุรี ถ้าขับด้วยอัตราเร็ว 90 กม./ชม. จะถึงเร็วกว่า ถ้าขับด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. อยู่ 10 นาที จงหาระยะทางระหว่างกรุงเทพถึงชลบุรี

ข้อต่อไป

#6. พิจารณาการให้เหตุผลผลต่อไปนี้
เหตุ 1 ………A…………..
2 เห็ดเป็นพืชมีดอก
ผล เห็ดเป็นพืชชั้นสูง
ข้อสรุปข้างต้นสมเหตุสมผล ถ้า A แทนข้อความใด

ข้อต่อไป

#7. เวลา 11.18 น. เข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันกี่องศา (มุมเล็ก)

ข้อต่อไป

#8. ปัจจุบันอายุของ ก : ข เป็น 3 : 4 ถ้า ก มีอายุ 15 ปี ดังนั้น กี่ปีผ่านมาแล้ว อายุ ก : ข เป็นอัตราส่วน 1 : 2

ข้อต่อไป

#9. มีรหัสบอกเอาไว้ว่า ถ้าพบ A ให้ไปทางขวา ถ้าพบ B ให้ไปทางซ้ายและพบว่า C ให้หันหลังกลับ ถ้าเขาเดินไปพบรหัส A-C-B เมื่อทำตามรหัสแล้วปรากฏว่าเขาหันหน้าไปทางทิศใต้ ดังนั้น เมื่อเริ่มเดินทางเขาหันหน้าไปทางทิศใด

ข้อต่อไป

#10. วิชัยทำงานเร็วเป็น 2 เท่าของราตรี ถ้าหากราตรีทำงานชิ้นหนึ่งตามลำพังไปก่อน 3 ชั่วโมง แล้วหยุดให้วิชัยทำต่อคนเดียวอีก 7 ชั่วโมง จึงเสร็จงานพอดี จงหาว่าทั้งสองร่วมมือกันทำงานตั้งแต่เริ่ม จะใช้เวลานานกี่ชั่วโมงจึงจะเสร็จ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *