บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 27

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 27

Results

-

#1. ถ้า 1/2 + 2/3 + 3/x = แล้ว x มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. กำหนด A = {20202} แล้วข้อใดถูก

ข้อต่อไป

#3. เลขหลักหน่วยของ 7²⁵⁵⁷ มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. จากรูปพิจารณาว่าทั้งหมดกี่รูป

ข้อต่อไป

#5. ค่าของ 10¹⁵ x 9⁷ เป็นกี่เท่าของ 15¹⁴ x 8⁵

ข้อต่อไป

#6. ถ้า A/B = 4/5 แล้ว 2A + B มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 34 เซนติเมตร มีน้ำบรรจุอยู่ 3/4 ของถัง จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มถังพอดี

ข้อต่อไป

#8. เชือกเส้นหนึ่งนำมาทำเป็นวงกลม จะได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ถ้านำเชือกเส้นนี้มาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อยากทราบว่าจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว

ข้อต่อไป

#9. สามเหลี่ยมทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แล้วข้อใดคืออัตราส่วนพื้นที่ที่แรเงาต่อพื้นที่สามเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุด

ข้อต่อไป

#10. บุษบามีพสี่ องคน ในปัจจุบันพี่ทั้งสองคนมีอายุมากกว่าบุษบา 5 ปีและ 8 ปี ตามลำดับ และใน 3 ปีข้างหน้า นำอายุของคนทั้งสามมารวมกันจะได้ 67 ปี ปัจจุบันพี่คนโตอายุกี่ปี

ข้อต่อไป

#11. X ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ถ้าผู้ใหญ่ 9 คน และเด็ก 6 คน ทำงาน 2 วัน ได้งานเท่ากับผู้ใหญ่ 5 คน และเด็ก 7 คน ทำงาน 3 วัน อยากทราบว่าถ้าผู้ใหญ่ 2 คน และเด็ก 5 คน ทำงานจำนวนเดียวกันนั้นกี่วันจึงจะแล้วเสร็จ

ข้อต่อไป

#13. กรวยกลม ถูกตัดส่วนยอดแหลมออกไป เหลือปริมาตร 9152 ลูกบาศก์นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัด 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางฐานล่าง 24 นิ้ว จงหาความสูงกรวยกลมที่เหลือ

ข้อต่อไป

#14. นกและควายอยู่รวมกันนับหัวของสัตว์ทั้งสองได้ 110 หัว แต่ถ้านับขารวมกันได้ 300 ขา อยากทราบว่ามีควายกี่ตัว

ข้อต่อไป

#15. จากรูป a : b : c = 1 : 3 : 2 แล้ว b มีค่าเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *