บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

Results

-

#1. 1+2+3+4+ ..…+50 = ?

ข้อต่อไป

#2. 50+51+52+.....+100 = ?

ข้อต่อไป

#3. A มีเงิน 3/4 ของ B และ C มีเงิน 4/7 ของ A ถ้า B มีเงินมากกว่า C อยู่ 36 บาท แล้ว A มีเงินกี่บาท

ข้อต่อไป

#4. จำนวน 2 จำนวน มีค่าต่างกันเท่ากับ 2 และมีผลรวมเท่ากับ 30 สองเท่าของจำนวนที่มีค่าน้อยตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ปี พ.ศ.2554 แม่ค้าขายขนมสอดไส้ในราคา 3 ห่อ 10 บาท ต่อมาปี พ.ศ.2555 แม่ค้าขายขนมสอดไส้ใน ราคา 4 ห่อ 20 บาท แม่ค้าขึ้นราคาขนมสอดไส้กี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#6. ห้องสมุดแห่งหนึ่ง มีหนังสือประเภทนวนิยายคิดเป็น 28% ของหนังสือทั้งหมด ที่เหลือจะเป็นหนังสือ ประเภทอื่นที่ไม่ใช่นวนิยาย ถ้าห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือประเภทอื่นที่ไม่ใช่นวนิยายมากกว่านิยายอยู่ 1,980 เล่ม ห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม

ข้อต่อไป

#7. รูปสิบสามเหลี่ยม จะมีเส้นทแยงมุมกี่เส้น

ข้อต่อไป

#8. นายแม้นมีเงินเดือน 4X จ่ายค่าเช่าบ้าน X เหลือเงิน 30,000 จงหาค่า X

ข้อต่อไป

#9. ผลรวมของเลขจำนวนเต็ม 7 ตัว เรียงกันมีค่า 1365 อยากทราบว่าจำนวนที่มากที่สุดคือ

ข้อต่อไป

#10. ถ้า 4*2 = 3 และ 5*1 = 3 แล้ว 2*6 = ?

ข้อต่อไป

#11. สี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้าง 20.5 นิ้ว ความยาว 42.75 นิ้ว ถ้าความกว้างเพิ่มขึ้น 10% แต่ความยาวลดลง 10% พื้นที่จะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. พ่อมีเงิน 1,400 บาท แบ่งให้พี่คนโต 7 ส่วน ให้ลูกคนกลางและคนเล็ก 7 ส่วน โดยคนกลางได้มากกว่า คนเล็ก 300 บาท อยากทราบว่าลูกคนเล็กได้เงินกี่บาท

ข้อต่อไป

#13. นายปรีชา ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 500 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีเป็นเวลา 1 ปี อยากทราบว่านาย ปรีชา นำเงินไปฝากธนาคารเท่าไร

ข้อต่อไป

#14. ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 6 คน ถ้าครอบครัวนี้มีอายุเฉลี่ย 27 ปี แล้วอีก 4 ปีข้างหน้าครอบครัวนี้จะมีอายุเฉลี่ยเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ซื้อส้มมา 1 เข่งๆละ 250 บาท ขายได้ 10 กิโลกรัม หากขายส้มกิโลกรัมละ 45 บาท จะได้กำไรกี่ เปอร์เซ็นต์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *