บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 31

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 31

Results

-

#1. ถ้ามีประชากรจำนวน 200 คน จะมีประชากรที่ประกอบอาชีพรับจ้างกี่คน

ข้อต่อไป

#2. นายสุเทพมีเงิน 500 บาท นายสมชายมีเงิน 400 บาท แสดงว่า สุเทพมีเงินมากกว่าสมชายกี่ %

ข้อต่อไป

#3. นายสุเทพมีเงิน 500 บาท นายสมชายมีเงิน 400 บาท แสดงว่านายสมชายมีเงินน้อยกว่าสุเทพกี่ %

ข้อต่อไป

#4. ฉันมีเงิน 2000 บาท เป็นธนบัตรฉบับละ 100 บาท และ 20 บาท รวม 52 ฉบับ อยากทราบว่าฉบับละ 100 บาท มีกี่ฉบับ

ข้อต่อไป

#5. ถ้า 4 เท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับ 3 มีค่ามากกว่า 8 อยู่ไม่ถึง 20 ถ้าเลขจำนวนดังกล่าวเป็นเลขจำนวนเต็มบวก แล้วผลบวกของจำนวนคำตอบทั้งหมดของอสมการดังกล่าวคือ

ข้อต่อไป

#6. นกและควาย นับขาปรากฎว่าเท่ากัน แต่ถ้านับหัวได้ทั้งหมด 27 หัว จะมีนกกี่ตัว

ข้อต่อไป

#7. ควาย 5 ตัว กินหญ้าหมดใน 14 วัน ถ้าเพิ่มควายอีก 2 ตัว จะกินหญ้าหมดภายในกี่วัน

ข้อต่อไป

#8. ผู้ต้องหาดดีปล้นชิงทรัพย์เป็นชายสูง 6 ฟุต 4 นิ้ว ผมสีดำ ผิวขาว แสดงว่าชายคนดังกล่าวมีความสูง ประมาณกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. คนใต้ทุกคนผิวดำ สมศักดิ์ไม่ใช่คนผิวดำ ดังนั้น

ข้อต่อไป

#11. ก และ ข มีเงินรวมกันเท่ากับ 15 บาท ข และ ค มีเงินรวมกัน 25 บาท ค และ ก มีเงินรวมกัน 32 บาท ดังนั้นใครมีเงินน้อยที่สุดเท่าใด

ข้อต่อไป

#12. เวลา 15.30 น. เข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันกี่องศา

ข้อต่อไป

#13. วงกลมวงหนึ่ง ถ้ำลากเส้นตรง 5 เส้น จะสามารถแบ่งส่วนของวงกลมวงนี้ได้มากที่สุดกี่ส่วน

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. จากแบบรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, A, 1/56, 1/72 แล้ว A แทนด้วยจำนวนใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *