บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 33

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 33

Results

-

#1. รถยนต์คันหนึ่งแล่นออกจากจุดเริ่มต้น เวลา 08.00 น. และวิ่งด้วยอัตราเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมารถยนต์อีกคันหนึ่งแล่นออกจากจุดเริ่มต้น เวลา 09.00 น. และวิ่งด้วยอัตราเร็ว 7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้ารถยนต์แต่ละกันวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่เสมอ เวลาเท่าใดที่รถยนต์คันที่สองจะวิ่งทันกันแรก

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. วงกลมในภาพแทนด้วย เซต A, B และ C แล้วส่วนที่แรเงาในภาพคือเซตใด

ข้อต่อไป

#4. (A - B) U (B - A) U ( A ∩ B) เท่ากับเซตใด

ข้อต่อไป

#5. ลุงขยันเลี้ยงไก่และหมูไว้ขาย เขานับจำนวนไก่และจำนวนหมูได้ทั้งหมด 120 ตัว แต่เมื่อนับขาของไก่และหมูรวมกันได้ 440 ขา สัตว์ทั้งสองชนิดมีจำนวนต่างกันเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. ถ้า x³ = 2 แล้ว 8x เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. ค่าของ 32 - 16 ÷ 2 x 4 มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ให้ A = {1 , 3 , {1 , 3} , 4} และ P(A) แทนเพาเวอร์เซตของ A ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อต่อไป

#9. ผลบวกของจำนวนที่อยู่ระหว่าง 100 กับ 280 ที่หารด้วย 9 ลงตัวมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#10. ถ้านำตัวอักษรทั้งหมดจากคำว่า “AVATAR” มาจัดเรียงเป็นคำต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความหมายจะจัดเป็นคำที่แตกต่างกันได้กี่วิธี

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมเท่ากัน

ข้อต่อไป

#12. ข้อมูลชุดหนึ่งมี n จำนวน และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 11 ถ้ามีข้อมูลค่า 29 เพิ่มอีกหนึ่งจำนวน จะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกลายเป็น 13 ค่าของ n คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#13. กำหนดรูปต่อไปนี้ รูปที่ 100 มีจุดมากกว่ารูปที่ 50 กี่จุด

ข้อต่อไป

#14. พ่อ แม่ และลูก 4 คน รวมทั้งหมด 6 คน นั่งเป็นวงกลม จำนวนวิธีที่พ่อกับแม่จะนั่งไม่ติดกันมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#15. ถุงใบหนึ่งมีบอลสีขาว 6 ลูก สีดำ 5 ลูก จะมีวิธีหยิบลูกบอลออกจากถุง 4 ลูก โดยมีสีขาว 2 ลูก สีดำ 2 ลูกจะได้กี่วิธี

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *