บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

Results

-

#1. ผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น 96 จำนวนหนึ่งเป็น 15 เท่าของอีกจำนวนหนึ่ง จำนวนที่มีค่ามาก คือจำนวนใด

ข้อต่อไป

#2. น้ำมัน 18 ลิตร ราคา 432 บาท ถ้าน้ำมัน 60 ลิตร ราคาเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ตั้งราคาสินค้าชนิดหนึ่งเผื่อกำไรไว้ 30% ต่อมาลดราคาลงไป 20% ราคาใหม่ที่ขายไปได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#4. เมื่อนักเรียนชั่งน้ำหนัก ได้ผลดังนี้ 40, 43, 39, 43, 47, 51, 51, 49 มีค่ามัธยฐานตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ชาย 7 คน ในจำนวนนี้มีนาย A และนาย B อยู่ร่วมด้วย ถ้าจัดให้ชายทั้ง 7 คน ยืนเข้าแถวเป็นหน้ากระดาน โดยให้นาย A และนาย B ยืนหัวแถวและท้ายแถวเสมอจะจัดให้ยืนได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อต่อไป

#6. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มที่หงายขึ้นมากกว่า 8 เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. จำนวนนับสองจำนวน มี ค. ร. น คือ 60 มี ห. ร. ม คือ 4 ถ้าจำนวนแรกคือ 12 อีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไร

ข้อต่อไป

#8. โยนลูกเต๋าจำนวน 2 ลูก จำนวน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลบวกของแต้ม บนหน้าลูกเต๋าทั้งสองเป็น 10 เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. วัวและไก่รวมกันมี 12 ตัว และเมื่อนับขาพบว่า ขาวัวมีน้อยกว่าขาไก่อยู่ 6 ขา อยากทราบว่ามีไก่อยู่กี่ตัว

ข้อต่อไป

#10. แจกเงินจำนวนหนึ่งให้แก่เด็กคนละ 50 บาท ยังขาดเงินอยู่ 100 บาท หากแจกคนละ 45 บาท จะเหลือเงิน 50 บาท มีเงินแจกเด็กกี่บาท

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *