บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

Results

-

#1. ถ้าค่าความจริงของ ~p → ~q เป็นเท็จ และ q ∧ r เป็นจริง ข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อต่อไป

#2. ในคริสต์มาสนักเรียนแต่ละคนจะได้ส่งบัตรอวยพรให้เพื่อนทุกคน ถ้ามีนักเรียนอยู่ 52 คน จะมีบัตรอวยพร ทั้งหมดเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ชาย 4 คน ช่วยกันทำงานจะเสร็จใน 5 วัน แต่ถ้าให้หญิง 4 คน ทำงานอย่างเดียวกัน จะสามารถทำเสร็จใน 10 วัน ถ้าให้ชาย 2 คนและหญิง 1 คน ช่วยกันทำงานจะต้องใช้เวลากี่วัน

ข้อต่อไป

#4. ตำรวจ 8 คน ไปประชุมโดยจัดให้เข้าห้องพัก 3 ห้อง โดยพักห้องละ 3 คน 2 ห้อง และ ห้องละ 2 คน อีก 1 ห้อง จะมีวิธีการจัดเข้าห้องพักกี่แบบ

ข้อต่อไป

#5. กำแพงบ้านหลังหนึ่งสูง 3 เมตร และมีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก 4 เมตร ในขณะเดียวกันเงาของบ้านหลังนี้ทอดยาวไปทางทิศตะวันตก 28 เมตร บ้านหลังนี้สูงเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. บันไดยาว 8 เมตร พาดอยู่กับกำแพงสูง 4 เมตร ช่างทาสีเดินขึ้นบันไดไปได้ 2 เมตร ช่างทาสีอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไร

ข้อต่อไป

#7. เมื่อ 8 ปี ที่แล้วสมชายมีอายุเป็นหนึ่งในสามของสมศรี ถ้าปัจจุบันสมชายอายุ 24 ปี่ จงหาอายุของสมศรีในปัจจุบัน

ข้อต่อไป

#8. ปกป้องยืนห่างจากเสาธง 16 เมตร มองเห็นยอดเสาธงที่อยู่ระดับเดียวกับยอดตึก ถ้าตึกสูง 96 เมตร และเสาธงสูง 32 เมตร ระยะระหว่างเสาธงกับตึกเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ a เป็นค่าของตัวเลขในหลักหน่วยของ 3¹⁰⁰⁰ และ b เป็นค่าของตัวเลขในหลักหน่วยของ 7¹⁰⁰⁰ แล้ว a + b เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ถ้า a : b : c = 2 : 3 : 5 และ 3a – 2b + c = 10 แล้ว a + b + c มีค่าเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *