บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 9

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 9

Results

-

#1. 23, 53, 32, 62, 41, . . . . .. . . .

ข้อต่อไป

#2. แมว 5 ตัว จับหนู 5 ตัว ได้ใน 5 นาที ถ้าหนู 100 ตัว ใช้เวลา 100 นาที จะต้องมีแมวกี่ตัว

ข้อต่อไป

#3. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก ประกอบด้วยสีแดง 4 ลูก สีขาว 3 ลูก และสีน้ำเงิน 3 ลูก ถ้าหยิบลูกบอล 5 ลูก จากกล่องใบนี้ จงหาจำนวนวิธีที่จะหยิบได้สีแดง 2 ลูก สีขาว 1 ลูก และสีน้ำเงิน 2 ลูก

ข้อต่อไป

#4. จากรูปที่กำหนดให้ พื้นที่ส่วนที่แรเงาเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. โยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะออกหัว 1 ครั้ง เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 4 ลูก สีฟ้า 6 ลูก สุ่มหยิบขึ้นมา 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอล สีแดงหรือสีฟ้าเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. พืช มะม่วง แมว สามารถเขียนความสัมพันธ์โดยใช้แผนภาพได้ตรงข้อใด

ข้อต่อไป

#9. เส้น : จุด พื้นที่ : ?

ข้อต่อไป

#10. 9999 * 9999 =?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *