บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 19

Results

-

#1. ต่อไปนี้คือลักษณะของความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้

ข้อต่อไป

#2. พระราชกฤษฎีกาตราขึ้นโดยองค์กรใด

ข้อต่อไป

#3. กรณีใดไม่เป็นเหตุให้การสมรสสิ้นสุดลง

ข้อต่อไป

#4. ผู้เสียหายที่ถูกจำคุกและภายหลังศาลพิพากษาว่าไม่ได้กระทำผิดสามารถยื่นคำร้องขอทดแทนค่าเสียหายได้จากหน่วยงานใด

ข้อต่อไป

#5. กรณีใดต่อไปนี้ไม่เป็นสินสมรส

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลาในการแจ้งเกิด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่เหตุแห่งการ ยกเว้นโทษ

ข้อต่อไป

#8. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ มีอำนาจในการออกหมายปล่อย

ข้อต่อไป

#9. ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง

ข้อต่อไป

#10. กฎหมายข้อใดที่มีศักดิ์อยู่ในลำดับสูงที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *