บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 4

Results

-

#1. คนไร้ความสามารถทำนิติกรรมในข้อใดได้ หากผู้อนุบาลยินยอม

ข้อต่อไป

#2. ต่อไปนี้คดีใดไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง

ข้อต่อไป

#3. ผู้ใดกระทำชำเราผู้อื่น คำว่า “ผู้อื่น” หมายถึงใคร

ข้อต่อไป

#4. นายดอนอายุ 18 ปี หมั้นกับนางสาวกิ๊กอายุ 16 ปี โดยบิดามารดาของนางสาวกิ๊กให้ความยินยอม เช่นนี้ การหมั้นของนางสาวกิ๊กกับนายดอนจะมีผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ผู้ใดมีสิทธิแจ้งเกิดกรณีคนเกิดในบ้าน

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดที่ทำให้เกิดกฎหมายขึ้นได้

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดจัดเป็นกฎหมายสูงสุด

ข้อต่อไป

#8. นายดำรงเป็นลุงเขยของส้มโอ เมื่อป้าของน้ำสาวส้มโอตาย นายดำรงจึงจดทะเบียนสมรสกับนางสาว ส้มโอ เช่นนี้การสมรสนั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. กฎหมายในข้อใดเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่

ข้อต่อไป

#10. กฎหมายที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลเอาไว้ คือกฎหมายในข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *