บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ผู้ต้องหากับจำเลยแตกต่างกันอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายสารบัญญัติ

ข้อต่อไป

#3. หน่วยงานใดมีหน้าที่บริหารงานบุคคลและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อต่อไป

#4. บุคคลจะทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุกี่ปี

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของกฎหมายมหาชน

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถือเป็นการสิ้นสภาพบุคคล

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งประเภทของกฎหมาย

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่ใช่นิติบุคคล

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะคดีลหุโทษ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิลำเนา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *