บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 10

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 10

Results

-

#1. ดอกVanda เป็นดอกไม้ประจำประเทศใด

ข้อต่อไป

#2. ประเทศใดที่เข้าร่วมสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศล่าสุด

ข้อต่อไป

#3. ประเทศใดในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ

ข้อต่อไป

#5. อาเซียน+3 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

ข้อต่อไป

#6. อาเซียน+6 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

ข้อต่อไป

#7. สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด

ข้อต่อไป

#8. อาเซียนตั้งเป้าหมายที่บรรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปีใด

ข้อต่อไป

#9. ปัจจุบันอาเซียน ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

ข้อต่อไป

#10. ประเทศอะไรที่เข้าร่วมอาเซียนประเทศสุดท้าย

จบคำถาม

 

2 Responses

  1. kewalinzck says:

    ข้อ5และข้อ10เฉลยผิดค่ะ

  2. noi says:

    ข้อ 5 และ 10 เฉลยผิดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *