บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 18

Results

-

#1. สำนวนว่า “กิ่งทองใบหยก” น่าจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองตามหลักพระพุทธศาสนาในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. นุชทำงานได้เงินเดือน 8,000 บาทต่อเดือน อยากมีเงินเพิ่มเพราะตัวเองค่าใช้จ่ายมากจึงไปทำบัตรเครดิต 2 ใบ จากกรณีนี้นักเรียนคิดว่าการกระทำของนุชไม่สอดคล้องกับสันโดษข้อใด

ข้อต่อไป

#3. สำนวนข้อใดตรงกับความหมายสัมมาทิฐิ

ข้อต่อไป

#4. ในทางพุทธศาสนานั้นความทุกข์มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ธรรมะข้อใด ที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนถาวร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นธรมคุ้มครองโลก

ข้อต่อไป

#7. แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของบุคคลใด

ข้อต่อไป

#8. การดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดคือใคร

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ามีการจัดระเบียบทางสังคมเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มคน

ข้อต่อไป

#10. วัฒนธรรมไทยมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *