บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 10

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของเครือข่ายแลน (LAN)

ข้อต่อไป

#2. ซีพียู (CPU) มีลักษณะการทำงานโดยอาศัยระบบเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดคือ Output Unit

ข้อต่อไป

#4. ไอพีแอดเดรสมีไว้เพื่อทำอะไร

ข้อต่อไป

#5. รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่แสดงนี้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. Notebook Computer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด

ข้อต่อไป

#7. ความพยายามในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้คิดทำงานมีความสามารถได้เหมือนมนุษย์ เรียกว่า อะไร

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อต่อไป

#9. หากจะจัดทำข้อมูลบัญชีเพื่อประสานงานระหว่างโรงพักควรใช้งานโปรแกรมใด

ข้อต่อไป

#10. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์เครือข่ายซึ่งใช้ในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึงข้อใด

จบคำถาม

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *