บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 12

Results

-

#1. ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS จะต้องคลิกที่ START MENU ใด

ข้อต่อไป

#2. โดยปกติเอกสารจะจัดในลักษณะใดเป็นหลัก

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่อยู่ในการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษ

ข้อต่อไป

#4. ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเช่นลบแฟ้มข้อมูลผิดหารเราต้องการกลับคืนจะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#5. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่ป้อนข้อมูล

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้บนอินเตอร์เน็ต

ข้อต่อไป

#7. ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#8. โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ แก้ไชรูปภาพ และตกแต่งภาพให้สวยงามได้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. Recy Bin ทําหน้าที่อะไร

ข้อต่อไป

#10. ใช้คําสั่งที่แถบเมนู(Menu Bar)ในการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่ามาใช้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. หากต้องการเข้าไปที่ http://www.google.com%20ต้องพิมพ์ชื่อเว็บเพจที่ช่องใด/

ข้อต่อไป

#12. การตั้งค่าหน้าแรกในการเปิดเว็บไซต์เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#13. ข้อมูล 8 บิตมีกี่ไบต์

ข้อต่อไป

#14. ข้อมูล 32 บิตมีกี่ไบต์

ข้อต่อไป

#15. หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *