บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 13

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 13

Results

-

#1. หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนําบิตมารวมกันคือข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทํางาน เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#3. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#4. ฮาร์ดแวร์หมายถึง อะไร

ข้อต่อไป

#5. ซอฟต์แวร์หมายถึง อะไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใด เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น

ข้อต่อไป

#7. ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2ประเภทอะไร

ข้อต่อไป

#8. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#9. คอมพิวเตอร์ยุคใด ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นหลัก

ข้อต่อไป

#10. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *