บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 15

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 15

Results

-

#1. ปุ่มบนแป้นพิมพ์ใดที่ช่วยในการเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นทีละ 1 หน้าเอกสาร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษ

ข้อต่อไป

#3. ปุ่ม ~ มีความหมายตามข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ปุ่ม Spacebar มีความหมายตามข้อใด

ข้อต่อไป

#5. การคัดลอก (Copy) ข้อความ จะต้องใช้ควบคู่กับคำสั่งใด

ข้อต่อไป

#6. I เป็นสัญลักษณ์ของข้อใด

ข้อต่อไป

#7. “เป็นคำสั่งต่าง ๆ เมื่อคลิกเลือกที่คำสั่งใดก็จะมีรายการคำสั่งย่อยให้เลือก” หมายถึง

ข้อต่อไป

#8. โดยปกติเมื่อเริ่มเปิดเอกสาร Word จะกำหนดให้ข้อความภาษาไทยใช้ฟอนต์ใด

ข้อต่อไป

#9. ไฟล์งานที่ได้จากการบันทึกเอกสารในโปรแกรม Word จะมีนามสกุลเป็น

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือคีย์ลัดในการคัดลอกข้อความและวางข้อความที่คัดลอกมา

ข้อต่อไป

#11. การขอดูมุมมองของเอกสารในโปรแกรม Word สามารถดูได้ที่มุมมอง

ข้อต่อไป

#12. ถ้า Word ไม่ตรวจไวยากรณ์ให้ขณะพิมพ์ต้องทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#13. หากเราต้องการนำรูปภาพมาใส่ในเอกสารของ Word ต้องทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. การเก็บบันทึกไฟล์สามารถทำได้โดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#15. “แสดงรายละเอียดและสถานะการทำงานของ Word” หมายถึงข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *