บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 27

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 27

Results

-

#1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล

ข้อต่อไป

#2. เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลแล้ว จะส่งข้อมูลต่อไปที่ส่วนใด

ข้อต่อไป

#3. เครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายเคเบิลยาวต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์เป็นตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เข้ากับสายเคเบิลคือโครงสร้างแบบใด

ข้อต่อไป

#4. รายงานที่ทำทุก ๆ รายสัปดาห์ คือรายงานประเภทใด

ข้อต่อไป

#5. ยุคแรกของสารสนเทศคือยุคใด

ข้อต่อไป

#6. สายส่งข้อมูลประเภทใดที่สามารถส่งข้อมูลได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. สายส่งข้อมูลประเภทไหนที่มีราคาถูกที่สุด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือข้อเสียของการประมวลผลแบบแบท (Batch Processing)

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดคือผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ข้อต่อไป

#10. ในระบบเครือข่าย อุปกรณ์ใดมีความสำคัญมากที่สุด

ข้อต่อไป

#11. อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมีหลักการทำงานอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. สายใยแก้วนำแสง (Fiber-Optic Cable) จัดอยู่ในทรัพยากรระบบสารสนเทศชนิดใด

ข้อต่อไป

#13. การป้อนข้อมูลแบบตัวเลข ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจมากที่สุด

ข้อต่อไป

#15. แถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำสั่งที่ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น เราเรียกว่าอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *