บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 29

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 29

Results

-

#1. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น

ข้อต่อไป

#3. ตำแหน่งที่แถวและสดมภ์ตัดกัน เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#4. การเปลี่ยนชื่อ Sheet 1 ทำได้โดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#5. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนข้อมูลในแนวตั้ง (Column) ของ EXCEL ถือจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล

ข้อต่อไป

#6. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนข้อมูลในแนวนอน (Row) ของ EXCEL ถือจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล

ข้อต่อไป

#7. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#8. โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ แก้ไขรูปภาพ และตกแต่งภาพให้สวยงามได้ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกที่สุด

ข้อต่อไป

#10. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#11. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือแบบใด

ข้อต่อไป

#12. ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด

ข้อต่อไป

#13. การป้อนข้อมูลประเภทข้อความ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. เซลล์ที่กำลังถูกใช้งานเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#15. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของ Templates

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *