บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 3

Results

-

#1. บุคคลกลุ่มใดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. ขั้นตอนสำคัญที่สุดในการพัฒนาสารสนเทศคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด

ข้อต่อไป

#4. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ (Input unit) ของคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#5. อะไรไม่เป็น ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ทางคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#6. การใส่เลขหน้าให้กับเอกสาร ให้เลือกจากที่ใด

ข้อต่อไป

#7. หากต้องการเลือกชนิดตัวอักษรให้เลือกจากที่ใด

ข้อต่อไป

#8. Ctrl+U คือคำสั่งใด

ข้อต่อไป

#9. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกี่ส่วน

ข้อต่อไป

#10. คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่ปัจจุบันใช้งานมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *