ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 6

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 6

Results

-

#1. Toner ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์คืออะไร

ข้อต่อไป

#2. การตั้งค่าหน้าแรกในการเปิดเว็บไซต์เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อมูล 8 บิตมีกี่ไบต์

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลทั้งหมด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของสารสนเทศ

ข้อต่อไป

#6. GUI คืออะไร ย่อมาจากอะไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#8. การส่งสัญญาณแบบมีสัญญาณแบบใดที่มีความเร็วสูงสุด

ข้อต่อไป

#9. จากข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นข้อดูในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลโดยอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ ช่วยในการแสดงผลและเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.