บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 8

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 8

Results

-

#1. หน่วยรับข้อมูลสามารถรับข้อมูลอะไรบ้างเข้าสู่หน่วยประมวลผล

ข้อต่อไป

#2. การลบข้อความจะต้องใช้ปุ่มใดบนคีบอร์ด

ข้อต่อไป

#3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#4. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing

ข้อต่อไป

#7. ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและสามารถเก็บข้อมูลได้ถาวร แม้ปิดเครื่องข้อมูลก็จะไม่หายไป คือ คุณสมบัติของข้อใด

ข้อต่อไป

#9. คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่สุดรุ่นแรกสร้างในปี 3. ศ. 1960 ที่องค์การทหารของสหรัฐอเมริกาสร้างสามารถ ประมวลผลได้กว่า 100 ล้านคำสั่งต่อวินาที หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#10. เมื่อกด Ctrl – ESC จะเกิดอะไรขึ้น ระบบปฏิบัติการ Windows

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *