บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

Results

-

#1. คำในข้อใดมีคำตายทุกคำ

ข้อต่อไป

#2. “ลูกสุนัขกำพร้าหมดทั้ง______เพราะแม่สุนัขถูกไฟ_____ตาย” ควรเติมคำตามข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความนี้
“ผมไม่เคยเขียนงานอะไรมาก่อนเลยแต่ก็ไม่รู้สึกมีปัญหาอะไรมาก เพราะชอบวิชาภาษาไทยอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะฝืนนิดหน่อยกว่าที่จะเสร็จแต่ละชิ้น บางทีลงพิมพ์แค่หน้าสองหน้า แต่เขียนเป็นวันเพราะเราไม่ชำนาญทางด้านเขียน แต่ก็คล่องขึ้นเรื่อยๆและเป็นงานที่สนุกดี”

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดใช้ภาษาแบบแผน

ข้อต่อไป

#5. เหตุใดต้องรักษามารยาทในการเขียนจดหมาย

ข้อต่อไป

#6. ประโยคในข้อใดเป็นอุปมาโวหาร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นสระแท้ทุกคำ

ข้อต่อไป

#9. คำใดสลับย้ายตำแหน่งกันแล้วยังมีความหมายคงเดิม

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *