บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13

Results

-

#1. ข้อใดเป็นคำประสม

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่คำสนธิ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นพยางค์ปิด

ข้อต่อไป

#4. คำซ้ำในข้อใดไม่เกิดจาดคำซ้อน

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่มีคำที่มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นคำซ้อน

ข้อต่อไป

#7. คำอ่านในข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. คุณครูอังคณาเป็นคน ......... ไม่ยอมใช้คอมพิวเตอร์เพราะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ๆ

ข้อต่อไป

#9. “อากาศยัง .......... ไม่เท่าจิตใจคนที่ .......... ” ควรเติมคำในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. นายคนนี้ถูกออกหมายจับในกรณีที่กล่าว .......... และให้ร้ายแก่ประธานศาลฎีกา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *