บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14

Results

-

#1. ข้อใดเป็นสำนวนต่างประเทศ

ข้อต่อไป

#2. คำขึ้นต้นในหนังสือราชการข้อใดใช้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. “พระสงฆ์ถวายอดิเรก” คำที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่มีคำภาษาพูด

ข้อต่อไป

#5. “พื้นน้ำสีครามที่ถูกสายลมเย็นต้นเดือนมีนาโชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกคลื่นเล็ก ๆ กระทบหาทรายครั้งแล้วครั้งเล่า เม็ดทรายสีขาวนวลละเอียดบิดตัวเป็นเกลียวเมื่อถูกกระทบกระทั่ง ม้วนอายหายไปกับสายน้ำก่อนจะมีกระแสใหม่เวียนไปมา” ข้อความข้างต้นเป็นโวหารชนิดใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดใช้สำนวนถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. สำนวนใดที่สร้างมากจากความเชื่อของคนไทย

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมีวิธีการอ่านแบบเดียวกับคำว่า “กรมสมเด็จ”

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดมีภาพพจน์ชนิดอุปลักษณ์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *