บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16

Results

-

#1. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบว่าสาระสำคัญที่สุดตรงกับตัวเลือกในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. พูดอะไรไม่มีหูรูด ไม่ควรที่จะพูดก็เผย
รู้เรื่องของใครไม่เคย จะเฉยเลยละโพนทะนา
พฤติกรรมการพูดของบุคคลตามคำประพันธ์ข้างต้นตรงกับสำนวนไทยในข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้ายตามมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. การพูดตามข้อใดอาจทำให้เสียมิตรภาพได้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. สำนวนใดที่ควรเติมในบทสนทนาต่อไปนี้
“ฉันว่าเขาพูดไม่จริงนะ ก็เรื่องมันแล้วไปแล้วอย่า..............เลยน่ะ”

ข้อต่อไป

#6. รุ่นพี่รับน้องด้วยรูปแบบเติมๆย่อมไม่น่ารักเพราะใช้วิธีการ ........... ให้รุ่นน้องทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ

ข้อต่อไป

#7. ช่วงนี้ใกล้สอบปลายภาคแล้ว นักศึกษาต่างพากัน .......... ในการอ่านหนังสือสอบ

ข้อต่อไป

#8. เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยต้องเคารพ ........... ของไทยที่ให้ความสำคัญของการแต่งก่อน อยู่ไม่ใช่มาอยู่ก่อนแต่งอย่างนี้

ข้อต่อไป

#9. มาลี .......... ทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกแต่งงานกับใครระหว่างเวียร์กับชัปปุยส์

ข้อต่อไป

#10. คำในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทุกคำ

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดคือความหมายของคำซ้ำ

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ต้อง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดใช้ภาษาเร้าให้เกิดอารมณ์มากที่สุด

ข้อต่อไป

#14. ข้อความข้างต้นตรงกับสำนวนใด

ข้อต่อไป

#15. แนวคิดสำคัญของข้อความนี้ตรงกับข้อใดมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *