บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17

Results

-

#1. ข้อใดควรเป็นคำนำของเรียงความเรื่อง เกาะพีพี

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมีคำที่อ่านผิดปรากฏอยู่

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีคำที่อ่านผิดปรากฏอยู่

ข้อต่อไป

#5. หนังสือ: กระดาษ ?:?

ข้อต่อไป

#6. คำในข้อใดควรอยู่ลำดับแรก

ข้อต่อไป

#7. เบญจ : ห้า จตุ 😕

ข้อต่อไป

#8. บทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อความข้างต้นแสดงแนวคิดตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. หนังสือเป็นอาหารบำรุงสมอง เป็นช่องทางที่แน่นอนที่สุดของมนุษย์ในอันที่จะ สร้างสรรค์อำนาจแห่งจิตเป็นมิตรแท้ที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จสมหวังอย่างซื่อสัตย์ที่สุด
ข้อใดบอกความหมายของข้อความข้างต้นได้ครบถ้วนที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *