บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดเป็นคำประสม

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่คำสนธิ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นพยางค์ปิด

ข้อต่อไป

#4. คำซ้ำในข้อใดไม่เกิดจากคำซ้อน

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่มีคำที่มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นคำซ้อน

ข้อต่อไป

#7. คำอ่านในข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. คุณครูอังคณาเป็นคน ______ ไม่ยอมใช้คอมพิวเตอร์เพราะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง อะไรใหม่ ๆ

ข้อต่อไป

#9. "อากาศยัง_____ ไม่เท่าจิตใจคนที่______" ควรเติมคำในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. นายคนนี้ถูกออกหมายจับในกรณีที่กล่าว_____ และให้ร้ายแก่ประธานศาลฎีกา

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นสำนวนต่างประเทศ

ข้อต่อไป

#12. คำขึ้นต้นในหนังสือราชการข้อใดใช้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. "พระสงฆ์ถวายอดิเรก" คำที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดไม่มีคำภาษาพูด

ข้อต่อไป

#15. "พื้นน้ำสีครามที่ถูกสายลมเย็นต้นเดือนมีนาโชยพัดผ่านทำให้น้ำเป็นระลอกคลื่นเล็กๆ กระทบหาด ทรายครั้งแล้วครั้งเล่า เม็ดทรายสีขาวนวลละเอียดบิดตัวเป็น เกลียวเมื่อถูกกระทบกระทั่ง ม้วนอายหายไปกับสายน้ำก่อนจะมีกระแสใหม่เวียนไปมา" ข้อความข้างต้นเป็นโวหารชนิดใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *