บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทุกคำ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นคำมูลทั้งหมด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดใช้คำกระชับ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดสื่อภาพและเสียงได้เด่นชัดที่สุด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นความหมายของคำประสม

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดใช้คำสันธานบอกความสัมพันธ์ของประโยคแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. “ดอกนมแมว” คำสุภาพคือ

ข้อต่อไป

#10. “ผักปอด” คำสุภาพ คือ

ข้อต่อไป

#11. ชื่อกีฬาประเภทใดเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ

ข้อต่อไป

#12. คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีตามข้อใด
“พระคุณดวงเพียบพื้น ภูวดล
เต็มดรลอดแหล่งบน บ่อนใต้
พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา
เกรงบ่ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง”

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างที่กำหนดให้
นุช : แนน เสาร์นี้เธอทำอะไรรึป่าวจ๊ะ ไปเดินห้างกันไหม
แนน : ...............
นุช : ก็ได้จ๊ะ ดีเหมือนกัน เราไม่ค่อยได้ไป เจอกัน 10 โมงนะ

ข้อต่อไป

#14. บทประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีการใช้โวหารแบบสัญลักษณ์

ข้อต่อไป

#15. คำซ้ำในข้อใดแสดงความเป็นพหูพจน์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *