ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

Results

-

#1. ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ความสุขไม่ได้หมายถึงเศวตฉัตรหรือราชบัลลังก์ ตรงกันข้ามศีรษะใครมีมงกุฎครอบศีรษะนั้นไม่มีความสุขเลยจนนิดเดียว ศิลปะในการครองชีพอย่างเป็นสุขมีแต่เพียงว่าข้อใดไม่ใช่ทรรศนะเกี่ยวกับความสุขของผู้เขียน

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นภาษาระดับทางการทุกคำ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นคำสุภาพ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือย

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าวถึงข้อสังเกตลักษณะของคำที่มาจากภาษาเขมรได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. “ในกาแฟมีสารเคมีชื่อคาเฟอีน ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจและด้านประสาททางกายทำให้เกิด ความสดชื่อ คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ง่วงซึม ไม่ง่วงเหงาหาวนอน แต่สภาพดังกล่าวก็เป็นพียงชั่วคราว บางคนดื่มกาแฟแล้วถึงกับนอนไม่หลับเกิดอาการปวดศีรษะและระบบย่อยอาหารไม่ดี”
ประเด็นสำคัญกล่าวถึงเรื่องใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมที่สุด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่จุดเด่นของคำประพันธ์ต่อไปนี้
อันว่าโกสุมสโรชก็โรยรายร่วงรสเรณูนวลผกาเกสร
หมู่แมลงมาศภมรก็มัวเมาเอา ชาติละอองอันละเอียด
เสียดแทรกไซร้สร้อยเสาวคนธ์ขจร
หึ่งหึ่งบินวะวู่ว่อนร่อนร้องอยู่โดยรอบขอบจตุรสระศรีมัน

ข้อต่อไป

#10. "ปัญหาของแรงงานในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่อยู่ที่การขาดแคลนแรงงานหรือค่าจ้างสูงเท่านั้น แต่อยู่ที่การเพิ่งประสิทธิภาพของแรงงานมากกว่า ในอดีตนั้นแรงงานในการก่อสร้างไม่สามารถพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนในงานส่วนนี้ต้องมีการจัดทรัพยากรบุคคลใหม่ให้มีทักษะและต้องบำรุง คนเหล่านี้ไว้ให้ได้”
ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีใดในการอธิบาย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *