บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

Results

-

#1. ประโยคในข้อใดมีความบกพร่องในด้านการใช้ภาษา

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมีคำประสมที่ประกอบด้วยคำกริยาและคำนาม

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ใช่คำประสม

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. คำประพันธ์ในข้อใดกล่าวถึงเสียงและการเคลื่อนไหว

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นสำนวนทุกตัว

ข้อต่อไป

#10. สำนวนในข้อใดมีความหมายคล้ายกับ “แกว่งเท้าหาเสี้ยน”

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *