ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. ถ้าเส้นตรง y=x+2k ผ่านจุด (1,-3) แล้ว k มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นจริง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. กำหนด L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด (1,6) และตั้งฉากกับเส้นตรง 2x+3y-7=0 ผลบวกของระยะตัดแกน X กับ ระยะตัดแกน Y ของเส้นตรง L คือข้อใด?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. นายแดงได้รับเงินเดือนเพิ่ม 25% แต่เงินเดือนที่ได้รับ เท่ากับที่เค้าได้รับเมื่อปีก่อน อยากทราบว่าปีที่แล้ว เข้าถูกลดเงินเดือนเท่าไร?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. นันทนายืนอยู่บนหน้าผาแห่งหนึ่ง มองเห็นทุ่น 2 ทุ่นในทะเลด้วยมุมก้ม 45 องศา และ 60 องศา ถ้าทุ่น ทั้งสองอยู่ห่างกัน 220 ฟุต หน้าผาจะสูงเท่าใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. ระยะทาง 1,100 ม. ปักเสาห่างกันต้นล่ะ 50 เมตร ระหว่างเสาปลุกต้นไม้ห่างจากเสาเป็นระยะ 5 เมตร จะต้องปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. จากเมือง ก ถึงเมือง ข ระยะทาง 240 กม. ถ้า A ขับรถจากเมือง ก ไปเมือง ข ในอัตรา 40 กม/ชม แต่ขา กลับเข้าขับ 80 กม/ชม จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.